Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001501
Zahájení projektu: 19. 12. 2017
Ukončení projektu: 24. 4. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zacílen na zvýšení kvality vzdělávání žáků Střední školy technické Znojmo, p. o. V rámci projektu dojde k vybudování přístavby k budově strojních dílen pro praktickou výuku žáků, k rekonstrukci části těchto dílen a k pořízení nového strojního zařízení. Kromě zkvalitnění výuky místních žáků bude zajištěna i jejich lepší příprava na budoucí povolání nebo další studium. Vedle žáků školy budou výstupy projektu určeny současně i pro účely dalšího vzdělávání a rekvalifikace ÚP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 500 991,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 853 116,20 Kč
 
Celková částka: 12 354 108,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena