Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Příjemce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Klíče pro život je čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže. Jeho smyslem je dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže. Odborně se tomu říká zájmové a neformální vzdělávání. V našich poměrech se jedná o unikátní projekt. Běží v celé České republice a v následujících letech by měl přinést zejména svým propracovaným systémem vzdělávání rozvoj důležitých dovedností, znalostí, schopností a postojů (tedy klíčových kompetencí) těm, kteří se denně věnují dětem ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a nestátních neziskových organizacích.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Popis jednotlivých aktivit je dostupný na portálu projektu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 150 249 336,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 514 588,00 Kč
 
Celková částka: 176 763 924,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena