Brain 4 Industry - Inovační centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431
Zahájení projektu: 20. 10. 2021
Předpokládané datum ukončení: 15. 7. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření inovační infrastruktury vytvořením kvalitní sdílené infrastruktury v oblasti vyspělých výrobních technologií s důrazem na aditivní technologie s potenciálem interakcí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 74 975 839,50 Kč
Národní soukromá částka: 24 991 946,50 Kč
 
Celková částka: 99 967 786,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena