Mobilní aplikace pro obsluhu říční lodě a bezpečnou plavbu po Vltavě

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Yachtboom CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028027
Zahájení projektu: 15. 9. 2022
Ukončení projektu: 23. 2. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je vývoj nové mobilní aplikace pro obsluhu říční lodě a bezpečnou plavbu po Vltavě. Žadatelem je společnost Yachtboom CZ s.r.o. a aplikaci vyvinutou v rámci pořizovaných služeb bude používat při poskytování své činnosti v oblasti půjčování lodí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 367 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 122 500,00 Kč
 
Celková částka: 490 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena