Nová technologie rafinace spalin a eliminace persistentních organických látek využitím odpadního sorbentu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: SMS CZ, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004523
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Jedním ze způsobů regenerace louhu alkalických kovů je kaustifikace. Uhličitan sodný nebo draselný se smísí s vápenným hydrátem a uvolní se příslušný louh. Kromě roztoku louhu vzniká uhličitan vápenatý, který se filtruje a jako odpad se ukládá na skládku. Cílem projektu je návrh nové technologie pro eliminaci kyselých plynů a emisí persistentních org. látek , která bude založena, společně s přídavkem aktivního uhlí, na využití tohoto odpadního uhličitanu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 324 100,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 675 900,00 Kč
 
Celková částka: 17 000 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena