Nový stretcher - inovativní transportní lůžko

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: L I N E T spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001139
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 19. 7. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vývoj prototypu inovativního stretcheru (transportního lůžka), který zohlední aktuální celosvětové trendy ve zdravotnictví a bude následně uplatněn na trhu moderních zdravotnických prostředků. V rámci projektu budou vyvinuty dvě variantní řešení stretcheru pro akutní příjem a to mechanické a elektrické. Projekt zahrnuje výzkum a vývoj v oblasti ergonomie, designu, koncepce produktu, vyvinutí funkcionalit a detailů a ověření prototypu v reálném prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 179 531,28 Kč
Národní soukromá částka: 9 359 604,72 Kč
 
Celková částka: 13 539 136,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena