EXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460
Zahájení projektu: 9. 12. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt ÚŽFG AV ČR v.v.i. je zaměřen na posílení výzkumného týmu žadatele v oblasti vývojové biologie.Zvýšení kvality výzkumu na evropskou úroveň bude zajištěno nově vzniklým progresivním týmem integrovaným kolem zahraničního experta a rozvojem spolupráce se strategickými zahraničními partnery.Bude dobudováno nezbytné laboratorní zázemí,do týmu budou integrováni noví vědečtí pracovníci.Výsledkem řešení projektu bude konkurenceschopný excelentní tým zapojený do výzkumu na mezinárodní úrovni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 110 191 166,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 36 524 472,09 Kč
Národní soukromá částka: 7 721 875,72 Kč
 
Celková částka: 154 437 514,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena