HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0027
Zahájení projektu: 1. 9. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu HiLASE je vyvinout laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Obecně lze říci, že tyto lasery budou podstatně silnější a výkonnější, kompaktnější, více stabilní a snáze udržovatelé, než jsou v současnosti dostupné technologie. Projekt HiLASE je zaměřen na rozvoj laseru s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, v malých a ve středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání (diode pumped solid state laser systems, DPSSLs) a na vývoj souvisejících technologií. Laserové centrum HiLASE s těmito parametry bude unikátními nejen v České republice, ale také v Evropě. To přináší nové příležitosti pro evropský výzkum, ale také pro společnosti, které mohou využívat a přispívat k uplatnění těchto nových technologií.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 678 270 162,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 119 694 734,00 Kč
 
Celková částka: 797 964 896,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena