Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22126
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 27. 8. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je investice do vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad a následně tyto výstupy přenést do praxe. Žadatelská organizace má k dispozici nově vybudované laboratorní prostory, které budou v rámci projektu dovybaveny potřebnou přístrojovou technikou, ale bez finanční podpory bude VaV činnost zpožděna. Podpora poskytnutá ze strukturálních fondů je nezbytná k zahájení práce centra CEVKOON, protože bez této podpory by se počátek výzkumné činnosti výrazně opozdil, neboť by žadatel musel hledat alternativu, která by pravděpodobně nepokryla náklady na všechny potřebné přístroje.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 67 689 133,48 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 945 140,00 Kč
 
Celková částka: 79 634 273,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena