Pevnostní výpočty

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: ATMOS vývoj s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_054/0009202
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Odborníci společnosti ATMOS vývoj s.r.o. navrhují nové produkty či jejich částí, nejčastěji se jedná o konstrukční návrhy strojů a zařízení. Tyto činnosti hodlá společnost dále zkvalitnit začleněním pevnostních výpočtů do procesu tvorby návrhů. To umožní optimalizovat navržené díly z hlediska hmotnosti či výrobních nákladů. Potřebné znalosti hodlá získat přenosem z Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 117 054,80 Kč
Národní soukromá částka: 907 309,20 Kč
 
Celková částka: 3 024 364,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena