Institut environmentálních technologií

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0100
Zahájení projektu: 20. 12. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je zpracování ověřené technologie procesu a koncepčního návrhu parogenerátoru spalovny komunálního odpadu o nominálním výkonu 100 kt/r, zajišťující nejenom termickou redukci objemu odpadu při minimalizaci podpůrného spalování ušlechtilými palivy (optimalizací spalovacího procesu a přípravy vsázky), ale také koncepční řešení parního generátoru, zajišťující spolehlivé dosažení špičkových parametrů admisní páry a vysokou účinnost transformace energie na energii elektrickou. Do projektu budou implementovány nejnovější poznatky z konstrukce teplosměnných ploch kotle, přípravy vsázky odpadu, technologického procesu a jeho řízení i výsledky výzkumu zaměřeného na volbu vhodného materiálu a/nebo ochranného povlaku pro parogenerátorové části kotle s cílem zajistit životnost těchto částí při zvýšených parametrech admisní páry a spolehlivost provozu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 229 979 569,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 39 111 932,00 Kč
 
Celková částka: 269 091 501,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena