CEITEC Nano+

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728
Zahájení projektu: 1. 4. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt CEITEC Nano+ je zaměřen na upgrade a modernizaci přístrojového a laboratorního vybavení výzkumné infrastruktury CEITEC Nano na VUT v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, což povede k posílení výkonu, relevance a excelence výzkumu ve vědeckém centru CEITEC zejména v oblasti nanotechnologií a nanověd, podpoří hlubší začlenění CEITECu do mezinárodních výzkumných struktur a projektových konsorcií a upevní jeho postavení jako špičkového evropského výzkumného pracoviště.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 124 033 994,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 592 234,60 Kč
Národní soukromá částka: 7 296 117,30 Kč
 
Celková částka: 145 922 346,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena