Vývoj optického endoskopu

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: STAVUS, a. s.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010281
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je vyvinout endoskop pro použití v oční chirurgii a tedy s min. průměrem části přístroje, která vstupuje do oka a zajistit co nejširší úhel zobracení vnitřní části oka v co možná nejvyšším rozlišení. Půjde o unikátní řešení, které nemá ve světě konkurenci.Bude se jednat o prům. výzkum a exp.vývoj přenosu obrazu min. průřezy a projekt tedy odpovídá svým zaměřením programu Aplikace. Místem realizace je areál š.č.20, obec Dlouhá Lhota, k. ú. Dlouhá Lhota u Dobříše, parc. č. st.137.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 417 989,29 Kč
Národní soukromá částka: 9 111 460,71 Kč
 
Celková částka: 25 529 450,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena