Výzkum a vývoj vícekomorového izolačního skla nového typu a jeho výroby

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Energy IN s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010358
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Podstata projektu je zaměřena na výzkum a aplikovaný vývoj izolačního skla pro široké uplatnění v oblastech stavebnictví, chladírenské techniky, dopravní techniky a automotive v provedení vícekomorového uspořádání s využitím nových alternativních materiálů včetně ověření možností automatizované výroby. Výstupem projektu bude funkční vzorek, užitný vzor, prototyp a software. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 073 319,20 Kč
Národní soukromá částka: 7 317 136,80 Kč
 
Celková částka: 24 390 456,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena