Rekonstrukce brownfieldu společnosti AGA - speciální technická pryž, s.r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AGA - Speciální technická pryž, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007870
Zahájení projektu: 1. 12. 2016
Ukončení projektu: 24. 10. 2019
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Obsahem předkládaného projektu je rekonstrukce nevyužívané a zanedbané nemovitosti, která je registrovaná v Národní databázi brownfieldů jako brownfield. Místem realizace je lokalita bývalého zemědělského družstva na okraji obce Vlachovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 939 012,33 Kč
Národní soukromá částka: 24 369 903,97 Kč
 
Celková částka: 44 308 916,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena