Školící středisko společnosti KOVOVÝROBA VALCVERK,spol. s r.o.

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KOVOVÝROBA VALCVERK,spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001627
Zahájení projektu: 10. 8. 2015
Ukončení projektu: 21. 7. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Školící středisko bude mít učebnu pro teoretickou výuku a učební dílnu pro praktickou výuku. Oba učební prostory vzniknou v rámci rekonstrukce staré výrobní haly, přičemž budou zaujímat 66,7% z celkové podlahové plochy haly. Pro účely výuky bude zakoupen pěchovací stroj pro tvarování trubek .a další potřebné vybavení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 155 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 1 155 500,00 Kč
 
Celková částka: 2 311 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena