Robotizované pracoviště na výrobu dlát

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NAREX BYSTŘICE s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024471
Zahájení projektu: 6. 4. 2021
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Společnost Narex Bystřice, který je předním výrobcem ručního řemeslnického nářadí, předkládá projekt zaměřený na modernizaci stávajícího výrobního procesu. V rámci projektu bude pořízena řada výrobních i nevýrobních technologií, díky kterým bude automatizována a robotizována převážná část výroby dlát. Hlavním výstupem bude propojení SW s výrobními stroji i nevýrobními technologiemi a následná optimalizace celého výrobního procesu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 898 081,40 Kč
Národní soukromá částka: 25 810 722,60 Kč
 
Celková částka: 39 708 804,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena