Dopravní prostředek do 3,5 t 2019, lodní motor a kesery.

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000970
Zahájení projektu: 3. 2. 2020
Ukončení projektu: 31. 8. 2021
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projektem byl podpořen nákup 1 ks dopravního prostředku do 3,5 t , 1 ks lodního motoru a 2 ks keserů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 139 500,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 46 500,00 Kč
Soukromé zdroje: 186 000,00 Kč
 
Celková částka: 372 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena