TECHNOLOGIE Nobilis Tilia

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Nobilis Tilia s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0005965
Zahájení projektu: 25. 1. 2017
Ukončení projektu: 21. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Projekt spočívá v pořízení šesti kusů nového technologického vybavení, vakuový homogenizátor, přípravná nádoba pro tukovou fázi, vysokotlaký čistič a plnící a zavírací automat, které navýší výrobní kapacitu a kvalitativně zlepší produkci společnosti Nobilis Tilia, výrobce aromaterapeutické kosmetiky. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro další udržitelný rozvoj společnosti a zvýšit její konkurenceschopnost.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 690 200,00 Kč
Národní soukromá částka: 2 065 800,00 Kč
 
Celková částka: 3 756 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena