Fotovoltaická elektrárna společnosti AGRO Jesenice u Prahy

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023140
Zahájení projektu: 15. 12. 2021
Ukončení projektu: 3. 10. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížit energetickou zátěž mrazíren, a to instalací fotovoltaické elektrárny o celkové produkci 646,293 MWh na střeše mrazírenské haly společnosti AGRO Jesenice u Prahy a.s. Projekt řeší instalaci panelů na ploché a šikmé střechy hal na parcele číslo st. 296/1a 1046 v katastrálním území Vestec u Prahy (781 029). Je navržena instalace 1 705 ks panelů o špičkovém jednotkovém výkonu 370 Wp, celkový instalovaný výkon elektrárny je 630,23 kWp.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 899 891,20 Kč
Národní soukromá částka: 2 528 524,80 Kč
 
Celková částka: 8 428 416,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena