Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 9. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt cílí na tvorbu společné doktorské školy archeologie realizované ve spolupráci dvou univerzitních pracovišť a ústavu AV ČR. Synergické efekty zajistí studentům v rámci jejich studia a výzkumu spolupráci s kontaktními disciplínami, bez nichž nelze žádné téma v moderně pojaté archeologii komplexně zkoumat. Projekt výrazně posílí důraz na interdisciplinární spolupráci a internacionalizaci na straně všech zúčastněných institucí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 102 232,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 835 556,75 Kč
Národní soukromá částka: 417 778,38 Kč
 
Celková částka: 8 355 567,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena