Kurzy pro společnost 4.0

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011591
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na uzpůsobení nabídky celoživotního vzdělávání na VŠTE aktuálním potřebám trhu práce. Cílem projektu je vytvořit, připravit a materiálně technicky zabezpečit kurzy pro společnost 4.0: - PRŮMYSL 4.0 - Automatizace a robotizace pro průmyslovou sféru, - Analýza, digitalizace a rozměrová kontrola objektů pomocí moderních metod 3D měření a hodnocení, - Certifikovaný BIM koordinátor. Projekt současně předpokládá nezbytné zvyšování pedagogických a dalších kompetencí pracovníků CŽV.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 041 686,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 536 768,25 Kč
 
Celková částka: 3 578 455,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena