Místní akční plán pro ORP Jablunkov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Město Jablunkov
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2017
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Realizací MAP v ORP Jablunkov bude podpořena komunikace a fungující partnerství mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném území: MŠ/ZŠ, zřizovatelé, další vzdělávací instituce s cílem zkvalitňování vzdělávání. Během tvorby MAP bude v pracovních skupinách zaměřených na prioritní/doporučená/průřezová témata probíhat společné vzdělávání, výměna informací, diskuze, plánování společ. aktivit, řešeny problémové oblasti. Dojde k začlenění dlouhod. plánování jako nástroje ke kvalitnímu vzdělávání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 307 057,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 389 065,60 Kč
Národní soukromá částka: 194 532,80 Kč
 
Celková částka: 3 890 656,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena