MŠ Bučovice 63

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010470
Zahájení projektu: 1. 9. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 765 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 135 000,00 Kč
 
Celková částka: 900 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena