Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Statutární město Brno
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami zřizovanými žadatelem a jeho městskými částmi a se čtyřmi organizacemi neformálního předškolního vzdělávání. Žadatel bude ve spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjet výměnu praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 59 006 547,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 941 946,82 Kč
Národní soukromá částka: 3 470 973,41 Kč
 
Celková částka: 69 419 468,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena