Tranzitní program SVÍTÁNÍ

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016751
Zahájení projektu: 1. 8. 2020
Ukončení projektu: 31. 10. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je vytvoření lepších podmínek pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, samostatnosti a soběstačnosti žáků ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, tj. žáků s mentálním a kombinovaným postižením. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením a pilotním ověřením Tranzitního programu SVÍTÁNÍ. Partnerem s finančním příspěvkem je Rytmus Východní Čechy, o.p.s., který bude zajišťovat žákům zapojeným do TP poradenské služby, pracovní asistenci a vyhledávat odborné praxe. Náklady projektu činí 9 745 352,89 Kč.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 530 695,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 328 946,19 Kč
 
Celková částka: 8 859 641,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena