Královská školka Kestřany

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: Jihočeské ženy z.s.
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015045
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2021
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Adresa: Kestřany 136, 398 21 Kestřany okr.Písek - kapacita dětské skupiny- 12 - zahájení provozu 1.5.2020-30.4.2021, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování dětské skupiny 1.1.-30.4.2020 - forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková dětská skupina pro naše zaměstnance a pro zaměstnace našeho partnera obec Kestřany a firmu Universal Solutions s.r.o.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 449 460,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 255 787,20 Kč
 
Celková částka: 1 705 248,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena