Z basy do práce

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: RUBIKON Centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033
Zahájení projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

PRO: Osoby v nebo po výkonu trestu, na území KVK, MSK či STC. PROTOŽE: Mají nedostatčný přístup k zaměstnání a jejich nezaměstnanost komplikuje soc. integraci, zvyšuje riziko recidivy a zatěžuje státní rozpočet. CÍL: ZPŘÍSTUP MOŽNOST DLOUHODOBÉHO ZAMĚSTNÁNÍ 130 OSOBÁM Z CS A 50 Z NICH BĚHĚM PROJEKTU ZAMĚSTNAT. JAK: Poradenskými aktivitami k získání celkové stability a dlouhodobého pracovního uplatnění a nadstavbovými aktivitami jako jsou např. tréninková místa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 062 144,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 893 319,60 Kč
 
Celková částka: 5 955 464,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena