Jak na dluhy

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: RUBIKON Centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010641
Zahájení projektu: 1. 8. 2019
Ukončení projektu: 31. 8. 2022
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je změřen na řešení problému zadluženosti a nízké fin. gramotnosti osob s trestní minulostí, zejm. oso v a po výkonu trestu. V rámci projektu bude osloveno min. 650 osob, z toho 450 osob se do projektu zapojí (cca 350 osob na svobodě a 100 ve věznici). U osob ve věznicích bude projekt realizován v regionech dle potřebnosti ověřené Vězeňskou službou ČR (viz. příloha 3), pro osoby na svobodě půjde o práci s CS ve Středočeském (STC), Karlovarském (KVK) a Moravskoslezském kraji (MSK).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 386 302,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 303 465,09 Kč
 
Celková částka: 8 689 767,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena