Práce se nebojíme

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Příjemce: RADKA z. s.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003865
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvyšování pracovních kompetencí obyvatel kadaňských SVL, především Prunéřova a Tušimic, a jejich podporu při vstupu na trh práce. 110 osobám bude poskytováno individuální pracovní poradenství, 72 z toho projde motivačními kurzy a 60 kurzy zvyšování finanční a funkční gramotnosti. 50 osobám bude usnadněno rozhodování o pracovním uplatnění pracovní diagnostikou a 10 si před nástupem do zaměstnání pozici osahá v tréninku. Předpokládáme umístění 20 osob v legálním zaměstnání.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 264 400,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 399 600,00 Kč
 
Celková částka: 2 664 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena