Modernizace ŽST Česká Lípa

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000075
Zahájení projektu: 3. 11. 2015
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Díky evropským fondům zde vznikla nová nástupiště, moderní odbavovací hala a díky prodlouženému širokému podchodu také lepší propojení částí města na obou stranách stanice. Modernizací prošla i jednotlivá kolejiště, a to včetně technologického zázemí zajišťujícího bezpečnost a pohodlí při cestování vlakem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 921 193 493,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 162 563 557,68 Kč
 
Celková částka: 1 092 166 735,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena