Rekonstrukce žst. Bohosudov

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000391
Zahájení projektu: 10. 7. 2020
Ukončení projektu: 18. 12. 2023
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Žst. Bohosudov se nachází na dvoukolejné železniční trati celostátní dráhy dle JŘ č. 130 Ústí n.L. - Kláštěrec n.O. Je součástí sítě TEN-T. Předmětem projektu je rekonstrukce stanice a zřízení nové zastávky Krupka-Bohosudov. Součástí stavby je rekonstrukce mezistaničních úseků od žst. Chabařovice po žst. Teplice v Čechách vč. instalace moderních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, rekonstrukcí zast. Proboštov, železničních přejezdů a umělých staveb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 246 294 156,51 Kč
Veřejné zdroje ČR: 219 934 262,92 Kč
 
Celková částka: 1 507 534 875,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena