Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov, II. fáze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železnic, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000035
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Železniční trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov leží v Královéhradeckém kraji a zasahuje území tří okresů Hradec Králové, Náchod a Trutnov, jejichž hlavní města spojuje, Náchod je na trať napojen železničním propojením Starkoč - Václavice. V Trutnově na trať navazuje regionální trať do Svobody nad Úpou, která slouží pro příjezd do nejvyšších českých hor Krkonoš. Stavba II. fáze se nachází v úseku žst. Předměřice nad Labem - Smiřice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 401 152 998,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 791 705,60 Kč
 
Celková částka: 483 649 010,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena