Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Veřovice
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004763
Zahájení projektu: 17. 7. 2018
Ukončení projektu: 28. 7. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

 Nová kanalizace v délce 19 km a výstavba ČOV pro zdravější životní prostředí a pohodlí obyvatel obce.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 111 899 071,66 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 746 895,01 Kč
 
Celková částka: 175 527 956,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena