Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlína

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_017/0002123
Zahájení projektu: 13. 4. 2017
Ukončení projektu: 23. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Stavba "Automatizovaná imisní monitorovací stanice ovzduší v centru Zlína" (dále jen AIM) bude realizovaná na pozemcích 3191/102 a 3191/1 v katastrálním území Zlín. Účelem stavby je rozšířit stávající síť monitorovacích stanic ČHMÚ ve Zlíně o městskou, pozaďovou stanici. Naměřené údaje o kvalitě ovzduší v centru Zlína budou zpřístupněny veřejnosti na internetových stránkách www.zlin.eu a předávány do národního systému sledování kvality ovzduší ISKO (informace o kvalitě ovzduší v ČR).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 769 323,33 Kč
Veřejné zdroje ČR: 312 233,53 Kč
 
Celková částka: 2 081 557,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena