Instalace zařízení pro záchyt emisí u společnosti Cement Hranice, akciová společnost

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Cement Hranice, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000710
Zahájení projektu: 23. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je změna způsobu odprášení pecní linky. Stávající dvojice paralelně řazených elektroodlučovačů bude nahrazena jedním textilním hadicovým filtrem. Realizací projektu dojde ke snížení emisí EPS o cca 2,8 t/rok (relativně o 52 %). Projekt bude realizován na pecní lince (která je plně v majetku žadatele) v sídle společnosti Cement Hranice, akciová společnost, a to ve městě Hranice (Olomoucký kraj). Celkové způsobilé výdaje projektu jsou kalkulovány ve výši 90,52 mil. Kč bez DPH.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 39 581 275,80 Kč
Národní soukromá částka: 32 384 680,20 Kč
 
Celková částka: 71 965 956,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena