Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Podniky města Šumperka a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0000247
Zahájení projektu: 4. 4. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt upravuje zajištění nezbytné rekonstrukce dosluhujícího technického a technologického vybavení pro chlazení ledové plochy, kdy tato modernizace je dána i nutností snížení rizika vzniku enviromentální havárie prostřednictvím významné redukce množství používaného chladiva, kterým je čpavek, a to ze současných 5000 kg na 1000 kg. Provedením rekonstrukce dojde ke snížení míry rizika vzniku závažné havárie o dva řády z 13,1 na 0,15 (Míra rizika vyjádřená Selektivním způsobem dle Purple Book).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 337 540,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 941 918,85 Kč
 
Celková částka: 26 279 459,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena