Pošumavská odpadová, s.r.o. - třídící linka

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Pošumavská odpadová, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003137
Zahájení projektu: 2. 11. 2016
Ukončení projektu: 27. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Obsahem projektu je pořízení a instalace třídící linky odpadů pro společnost Pošumavská odpadová, s cílem zvýšit podíl separovaných odpadů vhodných k materiálovému využití. Projekt nepředpokládá žádná rizika a má vazby na svozovou oblast společnosti, ve které je zapojeno přes 20 obcí z regionu s možností vstupu dalších. Projekt bude realizován v sídle společnosti Dr. Sedláka 782 Klatovy ve stávajících ocelových halách na pozemcích 3307,3308 v k.ú. Klatovy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 990 967,00 Kč
Národní soukromá částka: 6 978 923,00 Kč
 
Celková částka: 9 969 890,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena