Hrazení drenážních příkopů k obnově biotopu rašeliniště PR Nová louka

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jizersko-ještědský horský spolek
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_011/0000034
Zahájení projektu: 25. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Kdysi odvodněné rašeliniště bylo obnoveno kaskádou dřevěných přehrážek, které umožnily přirozený vzestup hladiny podzemních vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 641 269,56 Kč
Národní soukromá částka: 289 635,81 Kč
 
Celková částka: 1 930 905,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena