Ochranná opatření migrace obojživelníků v loklaitě U Vodáka Písek

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Písek
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002541
Zahájení projektu: 23. 10. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování ochranných opatření - instalace trvalých bariér v celkové délce cca 430 metrů, pro eliminaci úhynu obojživelníků při jejich migraci ze zimovišť na rozmnožovací stanoviště. Migrace probíhá přes komunikaci, která odděluje severně položených pět vodních ploch od lesního komplexu jižně od komunikace . Migrující obojživelníci jsou pak ohroženi místní dopravou na přilehlých komunikacích. Cílem projektu je ochránit migrující obojživelníky s omezením jejich úmrtnosti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 668 009,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 417 002,26 Kč
 
Celková částka: 2 085 011,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena