Prevence šíření a omezování invazního druhu mývala severního v Doupovských horách

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_107/0008963
Zahájení projektu: 1. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2024
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o omezení výskytu invazního druhu, mývala severního (Procyon lotor), v Doupovských horách v honitbě Hradiště (35 435,3838 ha). Účelem je postupně snížit stávající populaci mývala severního (Procyon lotor). Provedená opatření budou mít pozitivní vliv na zabezpečení ochrany biotopů významných pro druhy, které jsou předmětem ochrany Ptačí oblasti Doupovské Hory (63 116,7 ha) a Evropsky významných lokalit Doupovské hory (12 584,7 ha) a Hradiště (33 159 ha) a na samotné předměty ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 534 913,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 564 984,67 Kč
 
Celková částka: 17 099 898,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena