Retenční nádrž Břežany

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002491
Zahájení projektu: 3. 10. 2016
Ukončení projektu: 30. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Rekonstrukce historické vodní nádrže včetně zemní hráze a vybudování nové přilehlé tůně.

Rekonstrukce historické vodní nádrže, která byla v havarijním stavu. Na vodní nádrži byla provedena rekonstrukce zemní hráze, výpustného objektu a bezpečnostního přelivu. Upravena byla zátopa, odtěženy sedimenty a litorální zóna. Přibližně 150 m pod hrází byla v místě bývalého rybníka zhotovena tůň. 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 713 482,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 713 482,37 Kč
 
Celková částka: 1 426 965,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena