Revitalizace Chřástalí potok

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005925
Zahájení projektu: 4. 10. 2018
Ukončení projektu: 13. 1. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Úprava vrátila kdysi napřímenému a zahloubenému potoku jeho mělké koryto a dala vzniknout třem přilehlým tůním. 

Předmětem projektubyla revitalizace koryta Chřástalího potoka a přilehlé nivy.
Bylo vytvořeno nové mělké koryto, které podléhá přirozenému vývoji.
S tím souvisí i vytvoření neprůtočné a jedné průtočné tůně a dále napojení drenáží, které je řešeno pomocí drobných vzdouvacích tůněk. Součástí revitalizace byla také realizace doprovodných výsadeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 012 571,72 Kč
 
Celková částka: 1 012 572,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena