Tůně Nečtiny

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jaroslav Chlup
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002586
Zahájení projektu: 1. 8. 2017
Ukončení projektu: 27. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Jedná se o vybudování tří nových tůní, umístěných na rozhraní povodí Starého potoka potoka a povodí Plachtínského potoka, ve vzdálenosti cca. 200 m nad soutokem obou vodotečí. Tři tůně jsou řešeny jako zemní hloubené nádrže bez napojení na okolní vodoteče, bez přítoku a odtoku, a bez objektů pro manipulaci s vodou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 907 043,20 Kč
Národní soukromá částka: 226 760,80 Kč
 
Celková částka: 1 133 804,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena