Snížení energetické náročnosti kulturního domu Čepřovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Čepřovice
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006744
Zahájení projektu: 13. 6. 2018
Ukončení projektu: 30. 9. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem plánovaných stavebních úprav je výměna části oken v obvodovém plášti objektu, následné zateplení fasády a zateplení střešní konstrukce s nutnou výměnou dotčených klempířských, zámečnických a truhlářských výrobků. Se zateplení pod úrovní terénu se neuvažuje. Objekt se nachází na parcele č. st. 66/1 a st. 66/2 v k.ú. Čepřovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 412 791,16 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 119 186,74 Kč
 
Celková částka: 3 531 978,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena