Dopravní terminál Floriánském náměstí, Prostějov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Prostějov
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006609
Zahájení projektu: 16. 2. 2017
Ukončení projektu: 19. 12. 2019
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektuje modernizace terminálu Floriánské nám. v Prostějově. Dojde k reorganizaci prostorového uspořádání autobusové dopravy - linky příměstské autobusové dopravy budou přemístěny z ulice Hliníky do modernizovaného terminálu podél ul. Blahoslavovy. V rámci modernizace bude vybudováno zastřešení, zázemí terminálu (čekárna WC), nově bude řešeno parkování automobilů a kol. Doplněn bude informační systém (informační panel, označníky), dojde k úpravě zeleně a ploch, pořízení mobiliáře.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 364 729,41 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 299 658,14 Kč
 
Celková částka: 28 664 388,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena