II/104, Davle, Most ev. č. 104 ? 001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002911
Zahájení projektu: 29. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce mostního objektu ev. č. 104-001, který se nachází v obci Davle na silniční komunikaci II/104. Stavba řeší opravu stávajícího mostu, který se nachází v nevyhovujícím stavu. Oprava spočívá v kompletní výměně mostního svršku, sanací nosné konstrukce a pilířů, rekonstrukcí obou mostních opěr. Nedílnou součástí oprav bude taktéž rekonstrukce komunikace II/104. Cílem rekonstrukce je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 51 574 543,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 101 390,10 Kč
 
Celková částka: 60 675 934,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena