II/125 Vlašim, křižovatka

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005639
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající stykové křižovatky silnice II/112 a II/125 a navazujících ploch. V tomto stávajícím uspořádání je křižovatka dvou frekventovaných silnic II. třídy dopravně málo propustná, a to především na levém odbočení ve směru do Benešova na Kladruby a dále na dálnici D1.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 24 150 751,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 261 897,38 Kč
 
Celková částka: 28 412 649,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena