II/447 Strukov - Šternberk

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005399
Zahájení projektu: 2. 6. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2020
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Projekt řeší stavební úpravy silnice II/447 na trase Strukov - Šternberk v celkové délce řešeného úseku 8 674,55 m. Silnice II/447 zajišťuje v celé trase (i mimo stavbu) dopravní dostupnost mezi městy Litovel, Uničov a městem Šternberk. Cílem projektu je zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v rámci Olomouckého kraje.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 185 417 082,91 Kč
Veřejné zdroje ČR: 32 720 661,69 Kč
 
Celková částka: 218 137 745,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena