II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003218
Zahájení projektu: 17. 2. 2017
Ukončení projektu: 13. 9. 2018
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stavba řeší stavební úpravu tří úseků na komunikaci II/449. Objekt SO 01 v celkové délce1, 61698 km, SO 02 v délce 2,38001 km a SO 03 v délce 6,13938 km. Celková délka upravovaného úseku silnice je 10,24533 km. Součástí projektu jsou tři mostní objekty most ev. č. 449-041 (0,052km) v Dubčanech, most ev. č. 449 -048 (0,037 km) ve Slatinicích a most ev. č. 449 050 (0,0199 km) ve Smržicích. Projekt bude realizován na dvě etapy. I etapa se plánuje realizovat v roce 2017 a II. etapa v roce 2018

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 154 957 231,93 Kč
Veřejné zdroje ČR: 27 345 393,88 Kč
 
Celková částka: 182 302 626,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena